Disclaimer

De kleine wasbeer (Kamer van Koophandel: 82574529), verleent je hierbij toegang tot www.dekleinewasbeer.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. De kleine wasbeer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De kleine wasbeer spant zich in om de inhoud van www.dekleinewasbeer.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.dekleinewasbeer.nl online aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de kleine wasbeer.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.dekleinewasbeer.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De kleine wasbeer. Voor op www.dekleinewasbeer.nl online opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De kleine wasbeer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende foto's liggen bij De kleine wasbeer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze bovengenoemde is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De kleine wasbeer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).