De kleine wasbeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We zullen gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 

Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dekleinewasbeer.nl ovv Privacy.

 

De kleine wasbeer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op jouw verzoek reageren.